product

Home > Products > > Siri Profesion05-Wira Tempur(Askar)

Siri Profesion05-Wira Tempur(Askar)

RM10.00

Pencetus Inspirasi Genenrasi Muda!

Pasukan tentera Negara M telah mendapati bahawa kerajaan Negara N sedang menyempurnakan senjata biologi baru peperangan.Meraka menggunakan kekuasaan mereka untuk menghentikan Negera N.Adakah misi Negara M berjaya?


Quantity       
There are no reviews yet.

Item has been added to your shopping cart